จำนวนแสงเทียน
แตะแผนที่เพื่อดูผู้จุดเทียนในแต่ละจังหวัด

จำนวนแสงเทียน

สร้างสรรค์เพลง
"แสงแห่งรัก"
เพื่อแสดงความรำลึกและอาลัย
เนื่องในวาระของการเสด็จสวรรคตครบรอบ 1 ปี